سیلندر استیلن

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

سیلندر گاز استیلن آزمایشگاهی با خلوص 99.5 و 99.8 گرید 2.5 و 2.8
سیلندر گاز استیلن برای کاربرد آزمایشگاهی،جوشکاری و برشکاری،دستگاه جذب اتمی
شارژ کپسول استیلن خالص با فشار ۱۸ بار
حجم سیلندر و کپسول های موجود برای شارژ گاز استیلن عبارتست از:۷ پندی،۱۲ پندی،۴۰ لیتری
شیر سیلندر گاز استیلن DIN1 , BS4
1- استيلن در مجاورت كلر خود بخود آتش مي گيرد، بنابراين نگهداري سيلندرهاي استيلن در مجاورت سيلندرهاي كلر مجاز نيست .
2- سيلندرهاي استيلن را بايستي به حالت عمودي و به شكلي قرار داد كه امكان سقوط آنها وجود نداشته باشد. براي اينكار لازم است كه سيلندرها با استفاده از زنجير و يا طوق به ديوار مهار شوند.
3- سيلندرها را بايستي از زنگ زدگي ، پوسيدگي و سرمازدگي حفظ كرد .
4- هيچگاه نبايستي سيلندرهاي استيلن را بصورت افقي بر روي زمين خواباند .
5- سيلندرهاي پر استيلن و ساير گازهاي قابل اشتعال بايستي در جائي جدا از سيلندرهاي خالي انبار شوند .
6- سيلندرهاي گاز استيلن بايستي در محلهايي نگهداري شوند كه تهويه آنها بصورت طبيعي و يا مصنوعي به خوبي انجام شود و داراي سايبان مناسب باشد.
7- حمل كبريت و فندك به محلهاي نگهداري سيلندرهاي گازهاي قابل اشتعال و بكارگيري اين اقلام و يا استعمال دخانيات از فاصله 30 متري اين اماكن اكيداَ ممنوع است و به همين منظور بايستي در اين اماكن علايم هشدار دهنده در محلهاي مناسب نصب گردد.
8- چنانچه در محيطي كه سيلندر استيلن وجود دارد ، آتش سوزي رخ دهد بايد توسط آب فراوان سيلندرها را خنك نمود. اما ماده اطفايي مناسب براي اطفاي حريق ناشي از آن پودر خشك شيميايي مي‌باشد.
9- وجود بوي سير در محيط مي‌تواند علامت وجود گاز استيلن باشد .
10- سيلندرهاي استيلن و ساير گازهاي سوختي را نبايستي در مجاورت سيلندرهاي اكسيژن قرار داد . اين سيلندرها بايستي بگونه‌اي نگهداري شوند كه حداقل 6 متر با يكديگر فاصله داشته و يا ديواري 5/1 متري كه مقاومت آن در برابر حريق حداقل 30 دقيقه است، بين اين سيلندرها باشد .
11- حداقل فاصله ايمن ميان سيلندرهاي استيلن و ساير سيلندرهاي حاوي گازهاي قابل اشتعال با مواد قابل اشتعال مانند رنگها و حلالهاي نفتي 6 متر مي باشد.
12- سيلندرهاي استيلن را نبايستي در مجاورت آسانسورها، پلكانها، دربهاي ورود و خروج و راهروها قرار داد. همچنين در هنگام حمل و نقل سيلندرها بايستي دقت گردد كه ضربه اي به سيلندرها وارد نشود ، زيرا گاز استيلن محلول در استون بوده و با كوچكترين ضربه امكان انفجار دارد.
13- هيچگاه نبايستي سيلندر استيلن بصورت افقي بر روي زمين خوابانده شود زيرا سبب نشت استون مي شود.
14- هيچگاه براي شناسايي گاز دورن سيلند به رنگ سيلندر اكتفا نشود و براي اينكار حتماً به برچسب نصب شده بر روي سيلندر و بررسي سوابق آن دقت گردد كه بطور اشتباه مورد استفاده قرار نگيرد.
15- كليه موارد ايمني ذكر شده بايستي در مورد سيلندرهاي خالي نيز رعايت گردد.مشخصات فنی گازها

افتخارات شرکت

ایزو17025

شرکت سپهر گاز کاویان

دارنده گواهینامه IS017025 از مرکز تائید صلاحیت ایران

گواهینامه آزمایشگاه آزمون و آزمایشگاه کالیبراسیون از اداره استاندارددارنده گواهینامه آزمایشگاه آزمون و گواهینامه آزمایشگاه کالیبراسیون از اداره استاندارد

خبرنامه ایمیلی

طراحی و پشتیبانی در فناوری اطلاعات جوان رایان